یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش.

مجازات شرب خمر برای بار سوم اعدام نیست


روز گذشته در خبرگزاری های جمهوری اسلامی بنا به اظهار رییس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام شده است که دیوان عالی کشور حکم اعدام دو نفر را که «برای سومین بار» از مشروبات الکلی استفاده کرده‌ اند، تایید کرده است. حسن شریعتی در گفتگو با  خبرگزاری ایسنا بدون نام بردن از این دو نفر یا ذکز جزئیات پرونده افزود قوه قضائیه «اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم» است.
البته جای تعجب ندارد که افرادی از این دست با دستان مجریان قانون و یا کسانی که دم از اسلام می زنند کشته شوند اما اگر رییس دادگستری خراسان رضوی اندک مطالعه ای در مورد قوانین جزایی داشته باشند هرگز اجازه نخواهند داد که مجرمینی که قانون نسبت به آنها ارفاق می کند مجازات گردند. اگر چه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است  «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود»؛ اما نه تنها تاکنون این ماده قانونی در ایران اجرا نشده است، بلکه از همه مهم تر اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی چنین ماده ای نسخ شده است و دیگر قضات دادگستری نمی توانند در چنین مواردی حکم به اعدام متهم صادر کنند. اگرچه قانون جدید مجازات اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است و رییس قوه مقننه مفاد ان را برای درج در روزنامه رسمی به ریاست قوه مجریه ارسال کرده است، رییس قوه مجریه مکلف است تا در اسرع وقت به روزنامه رسمی اعلام کند که قانون مصوب را منتشر نماید، باید قائل به حفظ حقوق مجرمین یا متهمین در شرایطی باشیم که قانونگذار به آنها ارفاق می کنند. به همین جهت عادلانه نیست که بخواهیم مقدمات اعدام چنین متهمینی را فراهم کنیم.
قانون جدید مجازات اسلامی اگر چه قانونی منطبق با موازین حقوق بشر نیست اما در چند مورد خاصی تغییراتی داشته که به نفع متهمین است از جمله این تغییرات حذف مجازات اعدام برای ارتکاب چند بار جرایم حدی مانند شرب خمر است.اگر چه در گذشته هر فردی که دو بار جرم حدی را تکرار می نمود و برای بار سوم به اعدام محکوم می شد در قانون جدید اگر سه بار حکم حدی تکرار شود برای بار چهارم به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. 

با توجه به آنچه که مرقوم گردید اعمال مجازات اعدام برای این دو جوان بر خلاف قانون و عدالت قضایی است و می بایست معلق گردد اگر چه متهیمن در چنین پرونده هایی حق استفاده از عفو را هم دارند. 


محمد مصطفایی وکیل دادگستری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر