20 år erfaring som rettshjelper og advokat!

Mohammad Mostafaei (f. 1974) har jobbet som advokat siden 2000 i Iran. Han ble involvert seg på hundrevis ulike sivile og straffe saker og ble anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Han var general sekretær av den Iranske advokatforenings menneskerettighets komite fra 2004 til 2019. Nå jobber han som rettshjelper og joridisk konsulent i Norge. 

Religiøs lederes makt i det norske samfunnet

Av Mohammad Mostafaei Takket være modernisering og gjennomføring av rettsstatenes system ble religiøse lederes makt gradvis redusert for hver generasjon. For hundre år siden hadde religiøse ledere en vesentlig og avgjørende makt i det norske samfunnet.

Read More »

Tortur i den islamske republikk av Iran

Mohammad Mostafaei den Iranske advokat  I 1945 var Iran en av de 51 stiftende medlemmene i de forente nasjoner som aksepterte verdenserklæringen om menneskerettigheter. I §5 av erklæringen nevnes det at: «Ingen må utsettes for tortur

Read More »

I SKYGGEN AV SHARIA er beretningen om en kompromissløs iransk advokat som i møte med sharialoven opplever store seire for rettferdighet og humanisme, men samtidig justismord så meningsløse og ondskapsfulle at det er vanskelig å fatte.

Mostafaei forteller også levende om sine tallrike møter med dødsdømte unge mennesker som helt til det siste nærer håp om et mirakel.

Da Mohammad Mostafaei var 14 år gammel, ble han vitne til en offentlig henrettelse av en gutt i Teheran. Fra da av bestemte han seg for å bli advokat og kjempe for menneskers og særlig unges rettigheter. Han ble etter hvert en av Irans mest kjente forsvarsadvokater, og i løpet av få år klarte han å redde et stort antall klienter fra å bli henrettet, de fleste barn og kvinner.  Hans kamp for menneskerettighetene bragte ham stadig i konflikt med regimet i Iran, og i 2010 måtte han rømme landet.  I 2011 ble Mohammad Mostafaei tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN.