20 år erfaring som rettshjelper og advokat!

Mohammad Mostafaei (f. 1974) har jobbet som advokat siden 2000 i Iran. Han ble involvert seg på hundrevis ulike sivile og straffe saker og ble anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Han var general sekretær av den Iranske advokatforenings menneskerettighets komite fra 2004 til 2019. Nå jobber han som rettshjelper og joridisk konsulent i Norge. 

Hijab, Nikab, Burka og seksualitet undertrykkelse

Den 5. juni 2018 ble loven om forbud mot bruk av ansiktsdekkede plagg i barnehage og undervisningsinstitusjoner etablert. Ifølge loven skal elever, lærere, praksisbrevkandidater og lærekandidater ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansikt når de får opplæring på privat eller offentlige steder. Dekning av ansiktet med Nikab og Burka er faktisk i forbindelse med religionsutøvelse, særlig i Islam.

Read More »

Asylsøker blir henrettet hvis Norge sender ham tilbake til Iran

– Asylsøker blir henrettet hvis Norge sender ham tilbake til Iran Da menneskerettsadvokat Mohammad Mostafaei (46) fikk i oppdrag å undersøke om en dødsdom mot en 31 år gammel asylsøker fra Iran er ekte, mistet han nattesøvnen. AV INGVILD JENSEN TV2  – Jeg fikk ikke sove på tre dager. Det var som en katastrofe inni meg. Jeg tenkte, hvorfor har han

Read More »

Hussein får bli i Norge hos kona og sine to barn

Mohammad Mostafaei som har vært juridisk rådgiver for familien ringte nylig Rana Blad, bare en halvtime etter at Fatima og Hussein selv fikk den gledelige beskjeden. – UDI og UNE har tapt saken, jeg er superglad. Ett år siden Rana Blad første gang skrev om situasjonen til Hussein Mahmoudi som risikerte å bli sendt ut av Norge, er dommen klar

Read More »

Religiøs lederes makt i det norske samfunnet

Av Mohammad Mostafaei Takket være modernisering og gjennomføring av rettsstatenes system ble religiøse lederes makt gradvis redusert for hver generasjon. For hundre år siden hadde religiøse ledere en vesentlig og avgjørende makt i det norske samfunnet. De var en autoritær makt som kunne dømme mennesker til forskjellige urettferdige straffer eller kontrollere folkets tro og syn på ting. For eksempel fikk kristne

Read More »

Tortur i den islamske republikk av Iran

Mohammad Mostafaei den Iranske advokat  I 1945 var Iran en av de 51 stiftende medlemmene i de forente nasjoner som aksepterte verdenserklæringen om menneskerettigheter. I §5 av erklæringen nevnes det at: «Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Før 1926 hadde ikke Iran noen regler eller lover mot tortur. Det var ingen straff og

Read More »

Norge skulle være det perfekte land, men de lever i frykt

Gjennom flere reportasjer tidligere i år kunne Agderposten fortelle om frykten og angsten iranere på Sørlandet har for at det finnes flyktningpioner i lokalsamfunnene våre. Denne frykten og angsten fikk sitt utslag i at mange iranere ikke turde stille opp som tilhørere på et møte i biblioteket i Froland, hvor den kjente iranske menneskerettighetsadvokaten Mohammad Mostafaei redegjorde om sin nyutgitte

Read More »

I SKYGGEN AV SHARIA er beretningen om en kompromissløs iransk advokat som i møte med sharialoven opplever store seire for rettferdighet og humanisme, men samtidig justismord så meningsløse og ondskapsfulle at det er vanskelig å fatte.

Mostafaei forteller også levende om sine tallrike møter med dødsdømte unge mennesker som helt til det siste nærer håp om et mirakel.

Da Mohammad Mostafaei var 14 år gammel, ble han vitne til en offentlig henrettelse av en gutt i Teheran. Fra da av bestemte han seg for å bli advokat og kjempe for menneskers og særlig unges rettigheter. Han ble etter hvert en av Irans mest kjente forsvarsadvokater, og i løpet av få år klarte han å redde et stort antall klienter fra å bli henrettet, de fleste barn og kvinner.  Hans kamp for menneskerettighetene bragte ham stadig i konflikt med regimet i Iran, og i 2010 måtte han rømme landet.  I 2011 ble Mohammad Mostafaei tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN.