Asylsøker blir henrettet hvis Norge sender ham tilbake til Iran

Mostafaeilawyer/ October 13, 2020/ Religion/ 0 comments

– Asylsøker blir henrettet hvis Norge sender ham tilbake til Iran

Da menneskerettsadvokat Mohammad Mostafaei (46) fikk i oppdrag å undersøke om en dødsdom mot en 31 år gammel asylsøker fra Iran er ekte, mistet han nattesøvnen.

AV  TV2 

– Jeg fikk ikke sove på tre dager. Det var som en katastrofe inni meg. Jeg tenkte, hvorfor har han fått avslag? Han har alle dokumentene, han har fortalt alt i detalj til UDI, sier Mostafaei oppbrakt.

Han legger fram en lang rekke dommer fra ulike rettsinstanser i Iran i saken mot asylsøkeren, som bor et sted i Midt-Norge.

Den siste er en dødsdom fra iransk høyesterett utstedt 21. mai 2018, noen måneder etter at 31-åringen kom til Norge, ifølge advokaten.

– Dette er en dødsdom. Her er en dom, her er en dom, og her. Alle dokumentene er ekte, og risikoen for henrettelse ved en eventuell retur er veldig høy etter min mening, sier Mostafai.

Hadde 300 dødsstraffsaker i Iran

Ifølge forklaringen mannen har gitt Utlendingsnemnda (UDI) ble han uskyldig arrestert for drap i Iran i 2013, og senere dømt til døden flere ganger etter at han tilstod drapet under tortur.

– Hvordan kan du gå god for at han forteller sannheten?

– Rekken av dokumenter og sammenhengen mellom dem stemmer med asylhistorien. I tillegg hadde jeg rundt 300 saker i Iran der klientene mine ble dømt til dødsstraff ved steining. Derfor er alle dokumentene kjente for meg, sier Mostafaei.

 

Menneskerettsadvokaten flyktet selv fra Iran til Norge 8. august 2010 etter at det ble utstedt arrestordre på ham.

Ektefellen ble fengslet i Iran, men hele familien kom seg i sikkerhet i Norge ved hjelp av det norske utenriksdepartementet.

Fikk sjokk

Asylsøkeren det gjelder ønsker ikke å stå fram i intervju av sikkerhetshensyn, men TV 2 har snakket med ham, med advokaten som tolk.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk dødsdommen. Det er en stor påkjenning, og mye stress. Jeg er veldig redd for livet mitt, sier han.

– Er dette noe du bare sier for å få opphold i Norge?

– Nei, jeg var sikker på at jeg skulle få et positivt svar. UDI kan få fullmakt av meg til å undersøke saken ved domstolene i Iran.

– Risikoen er uten tvil stor

Mostafaei engasjerte seg i 2016 i den mye omtalte «piske-dommen» mot Leila Bayat.

Han bekreftet i en «verifiseringsrapport» til UDI at en shariadom mot Bayat på 80 piskeslag var ekte.

Men norske utlendingsmyndigheter mente dommen var fabrikkert og returnerte henne til Iran, der piskingen ble gjennomført.

Ble sendt ut av landet og pisket – vant mot statenBayat ble hentet tilbake til Norge, og lagmannsretten dømte den norske stat for å ha returnert henne til tortur.
Nå er UDI i ferd med å gjøre samme feil, men denne gang med dødelig utgang, advarer menneskerettsadvokaten.
– Straffen i Leilas sak var pisking, og piskingen ble gjennomført. Denne straffen her er henrettelse, og risikoen for at henrettelsen blir gjennomført er uten tvil stor. Jeg ber derfor UDI om å snu i dette vedtaket.

Tror ikke på forklaringen

UDI har på sin side avslått mannens søknad om beskyttelse fordi de mener asylsøkerens forklaring ikke er troverdig.

«Du vil ikke bli forfulgt eller utsatt for alvorlige overgrep hvis du vender tilbake til hjemlandet ditt», skriver UDI i avslaget.

UDI støtter seg på landinformasjon de har hentet inn om det iranske rettssystemet, og mener mannens forklaring ikke framstår sannsynlig.

– Etter en helhetlig vurdering av momentene mener vi troverdigheten din er så svekket at vi ikke finner å kunne legge den til grunn, og at du derfor heller ikke risikerer fengselsstraff eller henrettelse, heter det i begrunnelsen.

Voldsomt slagsmål

Mustafaei har laget en såkalt verifisering av dokumentene fra Iran for Advokatfirmaet Staff, som har tatt den spesielle asylsaken.

31-åringen har forklart at han kommer fra en opposisjonell familie, som kom i konflikt med en annen familie på hjemstedet med tilknytning til nasjonalgarden.

Flere pick-up biler med 20-30 personer skal ha oppsøkt familiens hjem, og etter et voldsomt slagsmål skal en person fra den angripende familien ha blitt ligget igjen død på bakken.

For å unngå blodhevn skal det ha blitt forlangt at 31-åringen måtte sone for den drepte.

Mannen skal ha tilstått drapet i et politiavhør, men senere nektet for dette.

– Hvorfor skal Norge beskytte en mann som er dømt for drap?

– Det er mange dokumenter som viser ta tilståelsen skjedde under tortur. Også politivitner bekrefter det, sier Mostafaei.

Populær bryter henrettet

I rapporten viser Mostafaei til den internasjonale fordømmelsen av Irans henrettelse av den populære bryteren Navid Afkari.

Fra en demonstrasjon i Amsterdam mot henrettelsen av Navid Afkari . (Photo by Evert Elzinga / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Fra en demonstrasjon i Amsterdam mot henrettelsen av Navid Afkari . (Photo by Evert Elzinga / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Bryteren deltok i en demonstrasjon mot den økonomiske situasjonen i Iran i 2018, og ble i ettertid dømt til døden for et drap. Afkari skal ha vært uskyldig, og tilstått drapet under tortur.

USAs president Donald Trump ba Irans ledere om å spare 27-åringens liv, men til ingen nytte.

Afkari ble henrettet 12. september, to dager før UDI avslo 31-åringens søknad om beskyttelse i Norge.

– Han er uskyldig, som Afkari. Også hans tilståelse var under tortur, sier advokaten.

Ingen kommentar

UDI ønsker ikke å svare på spørsmål fra TV 2, men viser til at asylsøkeren har mulighet til å klage på vedtaket.

«Når vi mottar klagen, vil vi vurdere om det er fremlagt nye opplysninger om saken, som tilsier at UDI omgjør vedtaket eller om vi skal sende klagen over til UNE som er vår klageinstans.»

Kild: TV2

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*