Om Mostafaei

Mohammad Mostafaei

Rettshjelper og iransk advokat

Mohammad Mostafaei (f. 1974) har jobbet som advokat siden 2000 i Iran. Han ble involvert i hundrevis av ulike sivile- og straffesaker, og ble anerkjent både nasjonalt og internasjonalt.

Han var generalsekretær av den Iranske advokatforeningenes menneskerettighetskomite fra 2004 til 2019.kI løpet av hans karriere har det blitt skrevet mange nyhetsartikler om hans arbeid, blant annet av BBCCNNThe Guardian og The Times.

Den iranske advokaten Mohammad Mostafaei er mest kjent for sitt arbeid for å få omstøtt dødsdommer, særlig overfor barn og unge. Hans kamp for menneskerettighetene brakte ham stadig i konflikt med regimet i Iran og i 2010 måtte han rømme landet. Han var leder av Universal Tolerance organisasjon fra 2012 til 2015 og gjennomførte flere store menneskerettighets prosjekter.

I 2011 ble Mohammad Mostafaei tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten.

I 2017 skrev han boken “I skyggen av sharia” i samarbeid med forfatter og journalist Odd Myklebust.

Han er også leder av Human Rights Support Center organisasjon som jobber på menneskerettighetssaker og støter politisk, og menneskerettighets aktivister.

Mostafaei jobber som rettshjelper og joridisk konsulent i Norge.

Mohammad kan kontaktes for rettshjelp på telefon (0047) 415 86 830 eller send e-post til mm@hrsc.no